Welkom op de website van Probusclub de Drentsche Aa 

Algemeen 

Probusclub De Drentsche Aa is opgericht op 1 april 1989. Enkele leden van de Rotary Club Zuidlaren hebben als oprichters gefungeerd: Joop Parmentier en Cees van de Wijngaart. Wij zijn hen nog steeds heel dankbaar voor hun oprichters-actie. De probusclub is onderdeel van een wereldwijde organisatie. Het aantal Nederlandse probusleden beloopt thans, volgens de nieuwsbrief van lente 2023 : rond 12000. Aantal clubs : 452. Daarvan zijn 326 herenclubs, 25 damesclubs en 101 gemengde clubs. De gemiddelde leeftijd is 77%.

Zie ook de landelijke website: http://www.probus-nederland.nl

Bijeenkomsten

De club komt tweemaal per maand bijeen: op de tweede en vierde dinsdag van de maand. 
Onze club, De Drentsche Aa, heeft op 1 januari 2023 12 herenleden en 10 damesleden 
Vrijwel alle clubs (2017) hebben een moderne CMS-versie (wordpress) website opgezet.

Doelstelling

Doel van de probusclub is het vormen en in stand houden van een op saamhorigheid en kameraadschap gegrondveste kring van postactieven. De naam Probus is ontleend aan ” professionals and business men & women”, kortweg Probusclub dus. Bindende elementen zijn sociabiliteit, kennis-en interesseverbreding en verdieping. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid zijn van de probusclub. De leden komen uit Noord-Drenthe.

Bijeenkomsten vinden plaats in het Eetcafe Het Witte Huis te Zeegse, Schipborgerweg 7, 9483PH, telefoon 0592-541618.

Breed spectrum van beroepsachtergronden bij Probus:

De leden hebben verschillende beroeps- en ervaringsachtergronden. In de ontmoetingen en lezingen komt een breed palet aan gespreksthema’s aan de orde. Dat maakt de onderlinge gedachtewisselingen zo belangwekkend.

Nieuwe leden

Heeft u interesse in toetreding tot de probusclub, dan kunt u het beste kontakt opnemen met een van de leden of een mailtje sturen naar: Probusclub de Drentsche Aa, probusdraa@gmail.com.  

Evenals bij andere probusclubs kan men slechts lid worden als een van de probusleden u voorstelt als mogelijk nieuw lid. Er zijn een aantal toetredingsregels, die wij graag met u bespreken. We kunnen met u persoonlijk overleggen en u informatie geven.

Huidig bestuur van de Probusclub De Drentsche Aa

Het huidige bestuur van onze club bestaat ( situatie 2022) uit:

  • voorzitter: Pieter Westra
  • secretaris: Nella Arendsen
  • tweede secretaris: Brigit van der Hulst
  • penningmeester : Ans de Jong, rekeningnummer: NL79RABO0348701314 ten name van A. de Jong-Nonner
  • activiteiten commissie: aanspreekpunt & co√∂rdinatie : Marian Hoepman
  • website-beheerder: Brigit van der Hulst

 

Foto is gemaakt door Timanca Manak