Algemeen:

De secretaris beheert de ledenadministratie. De persoonlijke gegevens  van de leden worden strikt intern gehouden.

De situatie waarin een lid –mondeling– informatie over de club en de leden verstrekt aan een kandidaat-lid, ligt het voor de hand dat -in vertrouwen- namen van leden worden genoemd en een globale achtergrond van (enkele) leden wordt geschetst.

De toetreding van een nieuw lid verloopt door middel van coƶptatie. Een lid draagt een kandidaat voor en geeft tijdens een reguliere bijeenkomst –uitsluitend mondeling- summiere informatie over de kandidaat.

Dit wordt in een tweede bijeenkomst herhaald. Indien geen van de leden bezwaar aantekent (anonieme ballotage, derhalve) wordt de kandidaat uitgenodigd om vrijblijvend tweemaal een bijeenkomst bij te wonen. Indien dit tot tevredenheid van beide partijen is verlopen nodigt de voorzitter de kandidaat uit om als lid toe te treden.

Privacyreglement en privacybeleid:

zie link hieronder,

privacyreglement  en  privacybeleid