Bestuur

De Probusclub “De Drentsche Aa” is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 40048170.

Tot vertegenwoordiging bevoegd zijn de bestuurders, gezamenlijk handelend.

 

Bestuursleden

Pieter Westra, voorzitter

Nella Arendsen, secretaris

Brigit van der Hulst, plaatsvervangend secretaris, webmaster

Ans de Jong, penningmeester

Marian Hoepman, aanspreekpunt en co√∂rdinatie activiteiten commissie