Organisatie

 

De probus-clubs in Nederland zijn alle zelfstandige entiteiten.
In de meeste gevallen hebben de clubs de verenigingsvorm.
De  probusclubs zijn met elkaar verbonden via een overkoepelend orgaan, de stichting Probus-Nederland.

Probus-Nederland tracht de gedachte, welke ten grondslag ligt aan de  probusclubs, vorm en inhoud te geven.
Probus-Nederland steunt daartoe de landelijke clubs met raad en daad, verschaft nieuws,  en ondersteunt verschillende  initiatieven.

In 2017 is een vernieuwing van de club-websites ter hand genomen.

Meer informatie inzake Probus-Nederland is te vinden op de landelijke website: www.probus-nederland.nl